บริษัท เอ็น พี เซพพาเรเตอร์ จำกัด

Service Repairing and Spare Parts

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็น พี เซพพาเรเตอร์


NP Separator co.,ltd จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยการร่วมมือกันระหว่างทีมงานซ่อมบำรุงเครื่อง Separator และ Decanter จาก Westfalia Thailand ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 22 ปี ในประเทศไทย เพื่อให้บริการงานซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่เครื่องแยกอย่างครบวงจร ทั้ง Separator และ Decanter ทุกยี่ห้อ

  • ระดับสูง - ประสิทธิภาพของสินค้าและบริการในระดับสูง
  • รวดเร็ว - พร้อมทำงานและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
  • รับผิดชอบ - มีความรับผิดชอบต่อทุกชิ้นงาน และบริการที่สม่ำเสมอ
  • ราคาประหยัด - ราคาประหยัดและคุ้มค่า

ทีมงาน


ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงเครื่อง separator และ decanter


จากประการณ์ของทีมงาน ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าผู้ใช้เครื่องแยกจากหลายโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ผู้ใช้เครื่องแยกในอุตสาหกรรม ปาล์มน้ำมัน แป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำสับปะรด น้ำมันปลา เม็ดพลาสติก ผู้ผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ให้เข้าไปตรวจเช็ค แก้ไขปัญหาเครื่องจักร และการทำ Overhaul ประจำปี รวมทั้งการซื้ออะไหล่ต่างๆ การบริการของเรา Over Haul ประจาปี, ซ่อม และปรับสภาพของเครื่องจักร, ทำการตรวจเช็ค และแก้ไขปัญหา, ทำ Balancing , Training ฯลฯ ทุกยี้ห้อ

GEA Westfalia Separator

SeparatorDecanter
- OSD 35-02-067 - MSD35 - CA 501-03-00
- DA 45-01-026 - MSD 20-06-076 - CA 501-05-00
- OSC 50-01-036 - SDA 5-02-066- CA 501-08-00
- OTC 3-02-03- OSD 50-03-007 - CA 506-05-00
- OSD 18-00-066- OSD 30-00-66- CA 501-03-00
- RTE 150-01-576- SG 30-06-076 - CA 366
- RTC 150-01-576- TA275-04-567- CA 365
- SA 14-06-076- SA 60-06-177- CA 450-04-01
- MSA 14-06-076- SC 35-06-177 - CA 505-00-32
- SDB 130- OSB 35-01-026 - CA 458-04-00
- DA 100-76-117- CB 505-01-32
- DA 90-76-117- CE 535-71-34
- GSC 45-06-177- UCA 501-00-02
- GSE 200-06-777- UCD 345-00-02
- HDA30-06-076- UCD 205
- HAS 200-06-777- UCD 536-00-04
- HSD 300

Alfa Laval

SeparatorDecanter
- BRPX 415- PAPX 210 SGV-14G- NX 418S-31G
- AFPX 213-BRPX 309- NX 912
- AFPX 510-TX310-30H- NX 309
- AFPX 513- PASX410- NX 934
- AFPX 517 XGV-14- LAPX 404- ALDEC 400
- AFPX 610- ALDEC 500
- MAPX 207-SGT-20- ALDEC 550
- AFPX 407 BGP/BGT- ALDEC 600
- PASX 710 T-74CG- ALDEC 700
- PAPX 307-SGD-11G
- WHPX 409 TGD-24

Saito Separator

SeparatorDecanter
- SSG 455- SKD 450 SS
- SSG 610- SKD 450 LS
- SSG 855- SKD 360 SCP
- SSG 885- SD 12 DSS
- SD 16 DSS
- SKD 320
- SKD 550
- SID 380
- SID 450
- SID 550

Hysep

SeparatorDecanter
- MD 43
- MD 54X-3

ผลงานที่ผ่านมา


กรุณาติดต่อเรา


บริษัท เอ็นพี เซพพาเรเตอร์ จำกัด
51/26 ถ.พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ (66) 02-102-4981 โทรสาร (66) 02-102-4982
E-mail : contact@npseparator.co.th